blog

Berichten

News, business and more...

Author Archives: Jan Moekestorm

Toelichting GVS 2014

GVS staat voor GreenMatch Vergelijking Systeem Via GVS wordt de gehele vergelijking en registratie van de prijsvorming cq. afzet en opbrengsten vastgelegd in rapportages van resultaten, grafieken en tabellen. De rapportages en verdere gegevens in GVS geven een schat aan informatie vanuit het eigen bedrijf met betrekking tot de posities...

Spanje in beweging

Bij mijn bezoek aan de jaarlijkse beurs van ‘Food Attraction’ in Madrid (16 t/m 18 okt.), is mij gebleken dat de Spaanse tuinbouw

Gedragscode GVS

Gedragscode voor alle gegevens in GVS voor deelnemers In verband met een goede omgang van de gegevens over prijsvorming en de vergelijkingen in het bijzonder geldt met ingang van 2013 een Gedragscode bij deelname aan GVS. De gedragscode benadrukt de aan te houden anonimiteit en vertrouwelijkheid over en van de...

Trends in GVS

Trends in GVS uitgebreid met Producties/Opbrengsten Grafieken Als extra service bij deelname aan GVS wordt de historische prijsvorming van de afgelopen jaren getoond via grafieken en worden deelnemers frequent geïnformeerd over de dagelijkse prijsvorming. Sinds kort is het ook mogelijk om via een bescheiden abonnement de historische gegevens betreffende producties,...

Aanvoerprognose?

Hoe belangrijk is aanvoerprognose? Super belangrijk ! Immers, als je niet weet wat er gaat komen, is het onmogelijk om met een goede en gerichte verkoop (prijs) aan de slag te gaan. Het is uiteraard niet alleen van belang te weten wat de aanvoer c.q. productie wordt vanuit de eigen...

Prijsvorming resultaten 2012

 Prijsvorming resultaten zeer verschillend in 2012 Soms kan een jaar als goed worden betiteld of slecht zoals in 2011. Maar voor 2012 is een dergelijke beoordeling niet te maken. De trostomaten is ronduit meevallend geweest, terwijl bij paprika, aubergine én losse tomaten in het bijzonder de prijsvorming toch weer tegenvalt. Bij...

Grootschaligheid bij Prei

Grootschaligheid bij Prei Evenals bij de glasgroenten is ook bij de vollegrond groenten de ontwikkeling naar grootschaligheid al langere tijd aan de gang. Zo zag ik in één van, de door mij zeer gewaardeerde, marktbeelden van het PT voor het product prei een mooie staat van de historische ontwikkeling van...

Retailprijzen in vergelijking

Retailprijzen in vergelijking met telersprijzen in GVS Het is niet alleen belangrijk wat telers krijgen uitbetaald voor hun product, maar bijbehorend is het ook van steeds groter belang voor de telers (en handel) te weten welke prijzen de consument voor het eindproduct moeten betalen. Vanaf dit jaar zullen bij deelname...

Productie pieken

Meer productie ‘pieken’ in 2009 Natuurlijk zijn er vele factoren, waardoor de prijsvorming in het algemeen wordt bepaald. De meest harde blijft echter die van de hoeveelheid vraag en aanbod, ondanks allerlei discussies over de marges en invloed in en op de verkoopkolom van zaadje tot consument. Dit jaar blijken...