blog

Berichten

News, business and more...

Author Archives: Jan Moekestorm

Vergelijkingen aardbeien, asperges en prei

Vergelijkingen aardbeien, asperges en prei In navolging van de vergelijkingen bij de grote glasgroente-producten, zal vanaf dit seizoen ook bij de producten aardbeien, asperges en prei op projectbasis de afzet worden vergeleken Benelux niveau. De functies van de vergelijkingen zijn bewaking en inzicht van de prijsvorming. Zie voor meer informatie over...

Slecht seizoen prei

Slecht seizoen prei De prijsvorming is zeer beroerd bij prei. Er is geen winter geweest om de prijsvorming te helpen. Maar wat zegt zo iets? Dat we schaarste nodig hebben en meer consumptie voor betere prijzen. In onderstaande grafiek kan afgelezen worden hoe slecht het gaat. De ontwikkeling, zoals in eerder...

De beste wensen voor 2014

Weer een nieuw jaar met nieuwe kansen! De bal is rond en kan alle kanten op. De kunst is uiteraard om deze in het team te houden, de aanval netjes op te bouwen en dan te scoren. Klinkt eenvoudig, maar dat is het beslist niet, want we hebben met de...

Toelichting GVS 2014

GVS staat voor GreenMatch Vergelijking Systeem Via GVS wordt de gehele vergelijking en registratie van de prijsvorming cq. afzet en opbrengsten vastgelegd in rapportages van resultaten, grafieken en tabellen. De rapportages en verdere gegevens in GVS geven een schat aan informatie vanuit het eigen bedrijf met betrekking tot de posities...

Spanje in beweging

Bij mijn bezoek aan de jaarlijkse beurs van ‘Food Attraction’ in Madrid (16 t/m 18 okt.), is mij gebleken dat de Spaanse tuinbouw

Gedragscode GVS

Gedragscode voor alle gegevens in GVS voor deelnemers In verband met een goede omgang van de gegevens over prijsvorming en de vergelijkingen in het bijzonder geldt met ingang van 2013 een Gedragscode bij deelname aan GVS. De gedragscode benadrukt de aan te houden anonimiteit en vertrouwelijkheid over en van de...

Trends in GVS

Trends in GVS uitgebreid met Producties/Opbrengsten Grafieken Als extra service bij deelname aan GVS wordt de historische prijsvorming van de afgelopen jaren getoond via grafieken en worden deelnemers frequent geïnformeerd over de dagelijkse prijsvorming. Sinds kort is het ook mogelijk om via een bescheiden abonnement de historische gegevens betreffende producties,...

Aanvoerprognose?

Hoe belangrijk is aanvoerprognose? Super belangrijk ! Immers, als je niet weet wat er gaat komen, is het onmogelijk om met een goede en gerichte verkoop (prijs) aan de slag te gaan. Het is uiteraard niet alleen van belang te weten wat de aanvoer c.q. productie wordt vanuit de eigen...

Prijsvorming resultaten 2012

 Prijsvorming resultaten zeer verschillend in 2012 Soms kan een jaar als goed worden betiteld of slecht zoals in 2011. Maar voor 2012 is een dergelijke beoordeling niet te maken. De trostomaten is ronduit meevallend geweest, terwijl bij paprika, aubergine én losse tomaten in het bijzonder de prijsvorming toch weer tegenvalt. Bij...

Grootschaligheid bij Prei

Grootschaligheid bij Prei Evenals bij de glasgroenten is ook bij de vollegrond groenten de ontwikkeling naar grootschaligheid al langere tijd aan de gang. Zo zag ik in één van, de door mij zeer gewaardeerde, marktbeelden van het PT voor het product prei een mooie staat van de historische ontwikkeling van...