GreenMatch van Eenmanszaak naar BV met versterking.

GreenMatch van Eenmanszaak naar BV met versterking.

Met terugwerkende kracht dit jaar is het bedrijf GreenMatch van eenmanszaak omgezet naar een Besloten Vennootschap (BV). Eigenaar blijft Arie Middelburg, maar voor de toekomst is met deze omzetting meer mogelijk voor partnerschap, opvolging of overname.
Inmiddels heeft GreenMatch ook de bemensing ook verder versterkt, zodat voor de toekomst ook de continuïteit van de huidige GreenMatch activiteiten worden geborgd, zodat GreenMatch niet meer afhankelijk is van Arie.
Sterker nog, de activiteiten van Benchmarking en bijbehorende data verzameling van afzet zullen naast de huidige sectoren binnen de Groenten, worden uitgebreid met de sectoren Hardfruit en Zachtfruit. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt om dit op poten te zetten.
In een volgende artikel zal nader worden ingegaan over de nieuwe collega’s in GreenMatch ter introductie en kennismaking.

GreenMatch