De diensten van GreenMatch

GreenMatch verricht diensten en geeft informatie die voortvloeien uit de samen met de klant opgestelde doelstellingen en bovengenoemde kernactiviteiten, welke met name betrekking hebben op onderstaande onderwerpen voor relaties tussen teler en afnemers c.q. afzetorganisaties:

  • Strategie en Marketing
  • Relatiebeheer
  • Informatie en afzetmogelijkheden (product gerelateerd)
  • Registratie en vergelijkingen voor afzet/prijzen en opbrensten(zie ook GVS)
  • Matching tussen teler en afnemer
  • Telerverenigingen en GMO
  • Contracten of leverovereenkomsten, bepalingen en garanties
  • Bemiddeling bij problemen of kwesties tussen afnemer en teler c.q. verkooporganisatie.
  • Actuele afzetontwikkelingen

GVS vormt een belangrijke dienst voor telers en telersorganisaties om op eenvoudige, objectieve en onafhankelijke wijze de afzet en opbrengst te registreren, vergelijking en te bewaken. Zie en klik voor meer info over GVS op Home en GVS.
Via het deelnameformulier kunnen telers zich opgeven voor deelname aan GVS.