Vergelijk en bewaak uw afzet, opbrengst en teelt

GVS is een beveiligd vergelijkingsprogramma via internet met 3 onderdelen:

  • Prijs/Afzet vergelijking
  • Opbrengstvergelijking
  • Trends

(Ver)Werking voor Prijsvergelijking en Opbrengstvergelijking
Op basis van een abonnement ontvangt de deelnemer logingegevens en worden uw gegevens van producties (per sortering en kwaliteit) met bijbehorende prijzen wekelijks op dagbasis verwerkt in het systeem GVS, op het bedrijf worden ingevoerd of door GreenMatch in opdracht van de deelnemer.
In de week na de te verwerken gegevens van de afgelopen leverweek worden de gegevens bewerkt en kan de deelnemer bij de vergelijking c.q. rapportage van zowel de betreffende verwerkingsweek als ook cumulatief actueel opvragen. Deze procedure en werkwijze vindt dus wekelijks plaats in het aanvoerseizoen.
De rapportages, zowel bij prijzen als opbrengsten, zijn inzichtelijk, uitgebreid, duidelijk en leerzaam. Extra tabellen en grafieken ondersteunen geven extra inzicht van de trends en eigen resultaten.

Gegevens in de vergelijkingen
In de Prijsvergelijkingen worden de prijzen (netto) vergeleken in combinatie met de aanvoer die de deelnemer (teler) heeft gerealiseerd. Dit alles vindt plaats op (dag-) basis van gewogen gemiddeldes, waarbij de verschillen worden vermeld in waarde per eenheid, percentages en geïndexeerd t.o.v. gemiddelden. Hiermee wordt een goed beeld verkregen van de resultaten per week en cumulatief.

Voorbeeld prijsvergelijking rapportage

Bij de Opbrengstvergelijkingen worden gegevens geboden met betrekking tot sortering- en kwaliteit- percentages, opbrengsten in productie, Euro’s per m2 en via indexeringen. De telerdeelnames vinden plaats op basis van anonimiteit; op de vergelijkingen worden geen teeltgegevens en bedrijfsnamen van andere deelnemende bedrijven vermeld.

Voorbeeld opbrengstvergelijking rapportage

Trends
Via het onderdeel Trends wordt veel inzicht gegeven van de historische ontwikkeling per product, zowel via gegevens in tabellen als ook grafieken ten opzichte van de actualiteit. Trends is verdeeld in 3 onderdelen:

Trends 1 is een extra service van GVS met veel info over prijsvorming, dagelijks en historisch; tevens wordt hierbij ook in grafieken de ontwikkeling van de lichtsommen gegeven per regio en in vergelijking met elkaar.

Voorbeeld overzicht dagprijzen
Voorbeeld grafiek prijsvorming

Bij Trends 2 wordt het nodige inzicht verschaft in productie en opbrengst ontwikkelingen ten opzichte van de actuele gegevens. Tevens wordt in Trends 2 de tabel van cumulatieve prijsontwikkeling vermeld. Voor dit onderdeel geldt een apart abonnementstarief per seizoen.

Demo grafieken

Bij Trends 3 worden alleen eigen individuele gegevens getoond, die zijn aangevraagd door de deelnemer.

Gebruikersvoorwaarden

Bij deelname aan GVS gelden de gebruikersvoorwaarden om op juiste en vertrouwelijke wijze met alle rapportages en gegevens uit het systeem om te gaan.
Gebruikersvoorwaarden

Informatie, Deelname en Abonnement
Via het Deelnameformulier kunnen telers zich opgeven voor deelname aan GVS. Na opgave van deelname wordt contact met u opgenomen en wordt een verdere toelichting en instructie gegeven over de invoer en vergelijkingen (rapportages).
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen.