(te weinig) Kennis van de markt

(te weinig) Kennis van de markt

Ondanks dat we veel denken te weten van de markt;
• Waarom waren de komkommers afgelopen zo goed en bijzonder in prijsvorming (en nog steeds) ?
• Waarom viel de prijsvorming tegen bij paprika?
• De aubergines prijsvorming werd gered door 6 weken piek prijzen in 2022; hoe kwam dit ?
• Wat willen de consumenten en de retail nu en in de toekomst ?
Allemaal erg dynamisch, maar ook wel erg moeilijk om hier een begroting op los te laten voor de toekomst. Of niet ? en geldt dit ook niet voor de kosten? De verrassingen in de markt en kosten ontwikkelingen zullen er altijd blijven, maar waar het kan zullen we meer kennis moeten verzamelen om tevoren maatregelen te nemen en beleid te maken.
Wat gaan de komkommers doen komend jaar? Blijven deze duur of wordt de concurrentie groter. Zal het mindere areaal bij paprika tot betere prijzen leiden ? Wat gebeurt er in Spanje ??
De keuzes voor 2023 zijn voorlopig gemaakt en nu maar hopen dat het de goede keuzes zijn. Keuzes worden niet alleen voor 1 jaar gemaakt en beleid voor de langere termijn is nog belangrijker. Om tot bepaalde betere inzichten en keuzes te komen, zal nog meer kennis en data nodig zijn van de Trends en met name wat er in het buitenland gebeurt. Er is echt meer kennis nodig voor de toekomst visie. Er zal kennis moeten worden gehaald in binnen- en buitenland waarbij ook GreenMatch ook een steentje kan bijdragen in al haar netwerken.

Sander Metz en Arie Middelburg

GreenMatch