De kernactiviteiten van GreenMatch

Aan telerszijde:

Actieve begeleiding voor verbeteringen in de afzet in het algemeen. op basis van vraag en voorziening van de nodigde afzetinformatie, het geven optimaal matchen van teler(s) met juiste afnemer of verkooporganisatie.

Aan de zijde van afnemers/handelsbedrijven:
Het doorvoeren van gewenste veranderingen van het aanbod, actieve begeleiding voor verbeteringen in het aanbod in het algemeen en vraaggericht leveren van benodigde informatie en eventueel het verdere optimaal matchen van afnemer met juiste teler(s) en/of verkooporganisaties.

Aan telerclusters en – verenigingen
Het is ook mogelijk  om voor een groep gelijkgestemde telers of bijbehorende verkooporganisatie met  GreenMatch zaken te doen  de vast te stellen doelstellingen, bijbehorende benodigde informatie te vergaren met de dan aan te houden afzettactiek en –strategie.