Voor telers Onafhankelijk advies over afzet gerelateerde vraagstukken Goede data over prijsvorming, markt, producties en opbrengsten Voor afnemers Begeleiden voor verbeteringen en matching met aanbod Actuele info markt ontwikkelingen Vergelijkings systeem GreenMatch online benchmarking voor prijsvorming en opbrengstresultaten Met feitelijke, actuele en historische goede data over prijzen,

producties en opbrengsten

Data, benchmarking en advisering

GreenMatch is het informatie- en adviesbureau dat zich onderscheidt met professioneel onderbouwde data, vergelijkingen (benchmarking) en advisering betreffende de afzet van groenten onder glas, vollegrond en voor zachtfruit.

De kracht van data is kennis.
De behoefte aan data neem toe om voldoende kennis te hebben voor richting te bepalen, posities te meten en beslissingen te nemen bij bedrijven en organisaties. Niet alleen de juiste data is van groot belang, maar ook de toelichting en achtergrond.

Advisering door GreenMatch en de eventueel bijbehorende begeleiding om inzicht te verschaffen en aanpassingen te realiseren geschieden op basis van de verzamelde en berekende data, concrete acties en aanpassingen binnen de praktische mogelijkheden en met de nodige ervaring.

Een belangrijk onderdeel bij het benchmarken van data is de mogelijkheid van vergelijkingen voor tuinbouwbedrijven en telerorganisaties via het systeem GVS, ontwikkeld door GreenMatch. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt op het gebied van prijsvorming en producties/opbrengsten; zie voor een verdere beschrijving onderstaande samenvatting en de uitgebreide toelichting door te klikken bovenaan op GVS