Trends in GVS

Trends in GVS uitgebreid met Producties/Opbrengsten Grafieken

Als extra service bij deelname aan GVS wordt de historische prijsvorming van de afgelopen jaren getoond via grafieken en worden deelnemers frequent geïnformeerd over de dagelijkse prijsvorming. Sinds kort is het ook mogelijk om via een bescheiden abonnement de historische gegevens betreffende producties, opbrengsten (van de afgelopen 4 tot 5 jaar t/m heden) en de cumulatieve prijsvorming via GVS te ontvangen voor de deelnemers aan GVS.

Deze gegevens worden maandelijks geactualiseerd. Via de betreffende grafieken worden de trends van pieken en dalen helder in beeld gebracht. Hierbij wordt nu ook gewerkt aan het combineren van deze gegevens ten opzichte van de lichtsom-ontwikkeling. Voor al deze gegevens is in het menu van GVS de nodige extra ruimte aangemaakt. In de bijlage van dit artikel is een demo te zien van de verschillende grafieken die getoond worden in de uitbreiding van Trends.

Bekijk de demo grafieken