Aanvoerprognose?

Hoe belangrijk is aanvoerprognose?

Super belangrijk ! Immers, als je niet weet wat er gaat komen, is het onmogelijk om met een goede en gerichte verkoop (prijs) aan de slag te gaan. Het is uiteraard niet alleen van belang te weten wat de aanvoer c.q. productie wordt vanuit de eigen organisatie, maar ook die van de andere organisaties. En eigenlijk ook niet alleen die van Nederland, maar in geheel Europa. En dat is best wel lastig, want weten we van actuele stand van zaken in het buitenland? Het zou een flinke investering waard zijn om dat wel goed te weten om vergissingen in de prijszetting te voorkomen.

De prognose moet eigenlijk altijd op orde zijn, zowel op het binnenland gericht als die van de concurrerende landen om ons heen. Nog te veel moeten we afgaan op geruchten, sentiment, ‘misschientjes’ en ‘waarschijnlijkheden’. Zeker in het voorjaar en najaar met de overgang van export naar import hebben we nog te weinig grip op goede info en kunnen we ons leverseizoen moeilijk aan de praat houden naar de klanten. Om te beginnen zullen we in ieder geval onze eigen producties en bijbehorende prognoses moeten optimaliseren, maar dan zijn we er nog niet !