Corona Verstoring

Corona Verstoring

April 2020: alles staat nu op z’n kop en in het teken van de Coronacrisis en terecht!

Want dit hebben we toch nog nooit meegemaakt op deze schaal, op wereldwijd niveau. Ongelooflijke ingrijpende maatregelen die nodig zijn om de pandemie te ‘beheersen’, het grote aantal slachtoffers, getroffen bedrijven en mensen valt bijna niet te bevatten met alle verdriet die er bij komt kijken.

Met al dit verdriet komt het dan wat cynisch over dat in een artikel genoemd ‘exportmarkt van komkommers wordt verstoord door Coronavirus’, zo dit al het geval is (?). Want de (grote) productie heeft ook altijd nog grote invloed op de prijsvorming, die zelfs juist in deze bizarre tijd zo sterk wordt beïnvloed door vraag en aanbod. Natuurlijk speelt de Coronacrises een belangrijke rol, denk hierbij ook aan het effect van hamsteren die we enkele weken geleden hebben kunnen signaleren.

Dat de invloed van (tijdelijk) minder opname van groenten via de horeca en foodservice te signaleren is, valt niet te ontkennen. Maar ook is in een ijltempo de verkoop via de grote horeca leveranciers als Sligro en Hanos naar particulieren keihard gegroeid en draait de thuisbezorging overuren. De groenten vraag en consumptie blijft op niveau, ondanks de ‘Corona Verstoring’.

Het is natuurlijk belangrijk de juiste signalen te geven vanuit de sector. Maar laten we hierbij ook goed opletten wat werkelijk relevant is. Natuurlijk willen we allemaal dat de sector goed door deze crisis komt, maar economisch gezien moet de werkelijk echt getroffen bedrijven (o.a. bloemsector en direct gerichte productleveranciers op de horecamarkt) moeten mijns inziens de grootste steun krijgen.

En misschien moeten dan rimpelingen en verstoringen op kleinere schaal voor lief worden genomen, ondanks de zorg die dit heeft.

Nog meer is van belang dat de gezondheid weer beter wordt, want zonder goede gezondheid kan de economie ook niet goed draaien. Laten we naar elkaar omzien en zorg ook goed voor jezelf.

GreenMatch