Alternatieven kasteelten gezocht en gevraagd

Alternatieven kasteelten gezocht en gevraagd

Infectiedruk in het algemeen en in het bijzonder de momenteel voorkomende virusproblemen in de kasteelten maken het niet gemakkelijker om monoloog dezelfde producten door te blijven telen zonder afwisseling, ondanks alle hygiëne maatregelingen en teeltwisselingen naar de volgende zelfde te telen producten. De specialisatie is hoog per bedrijf en omschakeling naar andere teelten of producten heeft grote gevolgen (en risico’s).

Niet alleen voor het bedrijf wat een dergelijke (gedeeltelijke) overschakeling maakt, maar ook voor het aanbod en prijsvorming van het product waar op geschakeld wordt als dit op grote schaal zou gebeuren.

Tot dusverre lijkt gelukkig een ongebreidelde omschakeling naar de bekende producten komkommers of andere bekende producten uit door tomatentelers die veel last hebben van het nieuwe virus. Het zal bekend zijn dat deze alternatieven beperkingen hebben marktgroei.

Natuurlijk zullen er een keer resistenties in nieuwe rassen komen of in ieder geval minder gevoelige rassen, waardoor minder virusinfecties zullen plaats vinden. Maar bij nieuwe virusvarianten blijft het gevaar aanwezig dat er teveel productieproblemen blijven bestaan en dat er alsnog van teelt moet worden omgeschakeld. De huidige gangbare glasteelten leveren dus onvoldoende perspectief in de markt om hier grootschalig op over te schakelen.

Derhalve ligt er een uitdaging om nieuwe teelten c.q. producten te vinden die wel perspectief bieden. Dit vraagt veel tijd om dit te ontwikkelen. Onderzoek van te telen product met voldoende productie en kwaliteit en deze ook goede op markt te kunnen brengen met voldoende vraag en prijsvorming is een zaak van jaren.

Er vinden gelukkig wel initiatieven plaats in de praktijk, maar zal dit voldoende snel zijn om een en ander toe te  passen?

Qua (sub-) tropische groenten zijn Avocado’s en Mango’s booming, maar deze boomvruchten zijn niet echt de alternatieven voor kasteelten.

Maar zijn jaargewassen als Amarant of Okra wel alternatieven voor de toekomst ? In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd in Nederland naar alternatieve te telen producten onder glas op met name het toenmalige Proefstation Naaldwijk gezocht voor uitbreiding van het sortiment onder glas. Voor producten als Kiwano of Physalis werden best kansen in de markt gezien, maar de teelt was toentertijd niet te doen.

Nu met alle kennis op het gebied van belichting en verdere teeltbeheersing is er misschien wel veel meer mogelijk. Kortom, een grote uitdaging en noodzaak om te zoeken naar alternatieven te telen producten onder de huidige omstandigheden.

GreenMatch