Kan uw afzet worden verbeterd?

Zijn er voor Telers nog verdere mogelijkheden om de afzet te verbeteren? Is het aanbod van de telers voor de Afnemer geschikt om optimaal aan de eisen en wensen van de klanten te voldoen? Is de juiste goede informatie beschikbaar?

Telers zoeken naar de best mogelijke afzet. Verkooporganisaties (afnemers) van groenten leveren niet altijd de prestaties die telers er van verwachten. Aan de andere kant ontvangen afnemers niet altijd wat zij van telers of verkooporganisaties verwachten. De schaalgrootte neemt verder toe in de voedingstuinbouw, waardoor niet alleen de investeringen in het bedrijf van het grootste belang zijn, maar ook de keuze van uw afzetpartner(s) en bijbehorende info zijn essentieel voor de resultaten van het bedrijf. Kortom, kunnen de resultaten nog omhoog worden geschroefd?

Neem voor benodigde informatie en/of advies contact op met GreenMatch en maak een afspraak.