Greenmatch Vergelijkings Systeem (GVS)

Het GreenMatch Vergelijking Systeem (GVS) is een beveiligd vergelijking- en registratieprogramma voor telers en telers organisaties op abonnementsbasis via internet met 3 onderdelen:

  • Prijsvergelijking
  • Opbrengstvergelijking
  • Trends

Prijsvergelijking
Bij de Prijsvergelijking wordt nauwkeurig en objectief zuiver op bedrijfsniveau vergelijkingen gemaakt van uw periodieke en cumulatieve (netto)afzetresultaten ten opzichte van andere afzetorganisaties.

Opbrengstvergelijking
Bij de Opbrengstvergelijking wordt (anoniem) een uitgebreid inzicht gegeven van de opbrengsten ten opzichte van de collega’s, niet alleen van het huidige jaar, maar ook ten opzichte van het vorige jaar.

Trends
In dit onderdeel wordt op inzichtelijke wijze via grafieken en tabellen de historische prijsvormingsgegevens, productie en opbrengsten per productgroep in relatie met de actualiteit getoond. Tevens worden dagelijks de gegevens ververst in verband met de ontwikkeling van de dagprijzen.
Via het deelnameformulier, waar de abonnementstarieven staan vermeld, kunnen telers zich opgeven voor deelname aan GVS.

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op of bel 06-52520693.