Energieprijzen en inflatie

Energieprijzen en inflatie

Zijn we nog maar net bekomen van de Corona perikelen en dit is nog niet klaar overigens, wordt de agrarische sector nu, samen alle andere sectoren en het gehele volk nu geconfronteerd met enorme hoge energieprijzen in dit najaar en ligt verder het inflatiespook op de loer doordat alles zo duur gaat worden. Dit dus zonder dat het geld meer waard wordt en de inkomsten niet dreigen navenant mee te kunnen groeien. En dan is het zeker ook niet uitgesloten dat na lange tijd de rente kan gaan stijgen.
Kortom, als je het geen bedreigingen wilt noemen, dat zijn voornoemde punten toch wel erg grote uitdagingen voor de naaste toekomst.
Verlaging van BTW voor Groente en Fruit zou absoluut een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn voor de tuinbouwsector om de consumptie op te voeren en de prijsvorming hierdoor te stimuleren met een mooie stimulans en kans om de consumptie van gezonde voeding te versterken. Maar dit zal dit echt ter hand worden genomen door de politiek?
De rol van (van vermindering van) belasting inkomsten spelen altijd een belangrijke rol voor de begrotingen bij de overheid. Overigens zullen de belastinginkomsten bij de hoge energieprijzen ongelooflijk hoog zijn; wat is het belangrijkste voor het land ?
Terugkomend op de tuinbouwsector, de economische verschillen zullen groter worden tussen de bedrijven met lange termijn vastleggingen en bedrijven die alleen afspraken hebben voor de korte termijn. Hier is zeker een bewustwording gaande wat er strategisch (aan beslissingen) moet gebeuren voor de toekomst om te overleven.
En verder blijven er altijd nog de moeilijk te prognosticeren voor de korte termijn als het gaat over het aanbod en met name de prijsvorming voor de korte termijn in 2022. Dit hoeft volgende jaar echt niet allemaal tegen te vallen. Sterker nog, door verschuivingen van teeltplannen (niet alleen in Nederland) en ontstaan van extra schaarstes in bepaalde periodes kunnen prijzen tot grote hoogte komen, maar ook soms andersom door tijdelijk te groot aanbod. Dit vraagt goede afzetkeuzes en de nodige planning voor korte en lange termijn.
De huidige kostprijzenontwikkeling en inflatie treft de gehele wereld, dus de tuinbouw sector staat niet alleen om de uitdagingen aan te gaan. Met daarnaast hoop ik dat beleidsmakers in deze wereld ook de uitdagingen goed weten aan pakken om de pijn van de kostenstijgingen te verminderen voor bedrijven en consumenten.

GreenMatch