Actueel

Vergelijkingen aardbeien, asperges en prei

Vergelijkingen aardbeien, asperges en prei In navolging van de vergelijkingen bij de grote glasgroente-producten, zal vanaf dit seizoen ook bij de producten aardbeien, asperges en prei op projectbasis de afzet worden vergeleken Benelux niveau. De functies van de vergelijkingen zijn bewaking en inzicht van de prijsvorming. Zie voor meer informatie over...

Slecht seizoen prei

Slecht seizoen prei De prijsvorming is zeer beroerd bij prei. Er is geen winter geweest om de prijsvorming te helpen. Maar wat zegt zo iets? Dat we schaarste nodig hebben en meer consumptie voor betere prijzen. In onderstaande grafiek kan afgelezen worden hoe slecht het gaat. De ontwikkeling, zoals in eerder...

Toelichting GVS 2014

GVS staat voor GreenMatch Vergelijking Systeem Via GVS wordt de gehele vergelijking en registratie van de prijsvorming cq. afzet en opbrengsten vastgelegd in rapportages van resultaten, grafieken en tabellen. De rapportages en verdere gegevens in GVS geven een schat aan informatie vanuit het eigen bedrijf met betrekking tot de posities...

Gedragscode GVS

Gedragscode voor alle gegevens in GVS voor deelnemers In verband met een goede omgang van de gegevens over prijsvorming en de vergelijkingen in het bijzonder geldt met ingang van 2013 een Gedragscode bij deelname aan GVS. De gedragscode benadrukt de aan te houden anonimiteit en vertrouwelijkheid over en van de...

Trends in GVS

Trends in GVS uitgebreid met Producties/Opbrengsten Grafieken Als extra service bij deelname aan GVS wordt de historische prijsvorming van de afgelopen jaren getoond via grafieken en worden deelnemers frequent geïnformeerd over de dagelijkse prijsvorming. Sinds kort is het ook mogelijk om via een bescheiden abonnement de historische gegevens betreffende producties,...

Grootschaligheid bij Prei

Grootschaligheid bij Prei Evenals bij de glasgroenten is ook bij de vollegrond groenten de ontwikkeling naar grootschaligheid al langere tijd aan de gang. Zo zag ik in één van, de door mij zeer gewaardeerde, marktbeelden van het PT voor het product prei een mooie staat van de historische ontwikkeling van...

Retailprijzen in vergelijking

Retailprijzen in vergelijking met telersprijzen in GVS Het is niet alleen belangrijk wat telers krijgen uitbetaald voor hun product, maar bijbehorend is het ook van steeds groter belang voor de telers (en handel) te weten welke prijzen de consument voor het eindproduct moeten betalen. Vanaf dit jaar zullen bij deelname...

Productie pieken

Meer productie ‘pieken’ in 2009 Natuurlijk zijn er vele factoren, waardoor de prijsvorming in het algemeen wordt bepaald. De meest harde blijft echter die van de hoeveelheid vraag en aanbod, ondanks allerlei discussies over de marges en invloed in en op de verkoopkolom van zaadje tot consument. Dit jaar blijken...