Retailprijzen in vergelijking

Retailprijzen in vergelijking met telersprijzen in GVS

Het is niet alleen belangrijk wat telers krijgen uitbetaald voor hun product, maar bijbehorend is het ook van steeds groter belang voor de telers (en handel) te weten welke prijzen de consument voor het eindproduct moeten betalen.

Vanaf dit jaar zullen bij deelname aan GVS (registratie en vergelijkingen van prijzen en opbrengsten) ook de supermarktprijzen frequent worden getoond ten opzichte van de telersprijzen, dit uiteraard op basis van beschikbaarheid van de betreffende retailgegevens.

Voor een deel van de glasgroentes heeft dit inmiddels al plaats gevonden voor het seizoen 2009 en kunnen huidige deelnemers aan GVS in het vergelijkingsysteem bij het onderdeel ‘Trends’ de prijsvorming van teler en retail (per land) in grafiekvorm vinden. Zie voor een voorbeeld van een dergelijk grafiek van komkommers.

De vraag doet zich uiteraard voor: wat kan je er mee?

  • In de grafiek is in ieder geval te zien dat er relatief grote verschillen zijn tussen de verschillende landen bij de komkommers. Daarnaast is de situatie ook dat tussen de verschillende retailorganisaties soms een grote verscheidenheid van prijzen bestaat. Aan welke klanten levert de afzetorganisatie van de teler?
  • Gezien de prijsvormingdruk in de laatste jaren, de margeproblematiek (discussie) en het grote belang cq. marktaandeel van de verkoop via de grote supermarktketens is het vandaag de dag voor telerondernemers noodzakelijk het juiste inzicht te hebben van de afzet, niet alleen als het over de vergelijking gaat tussen de verschillende handelskanalen, maar ook op het niveau van de consumenten.

Kortom, het inzicht van en over de afzet moet verder gaan dan alleen de eigen afzet van de teler of handel/afzetorganisatie. Het goed in beeld brengen van de retailprijzen, maakt hiervan onderdeel uit.