Trends ontwikkeling producties, consumpties en lobby

Trends ontwikkeling producties, consumpties en lobby

Op 3 april (2015) lees ik een artikel van het CBS over de producties en arealen in 2014 ten opzichte van voorgaande jaren op agf.nl. Hoezo crisis? En niet alleen in Nederland wordt er steeds meer geproduceerd, met medewerking van het goede weer, maar in geheel Europa.

Zie onderstaande grafiek over de productie van vruchtgroenten in Nederland:

opbrengst-groenteteelt

Hoezo druk op de prijsvorming ? toch niet geheel onlogisch dus? En zeker als de consumptie (toename) niet mee loopt in de trend van de productie. Kan McKinsey hier wat aan doen?

Het is maar goed dat het weer in dit seizoen tot dusverre de productie wat in toom houdt, zodat de prijsvorming toch wat op niveau blijft voorlopig.

Maar wat doen we met de trends. Natuurlijk is het goed zo efficiënt mogelijk in de keten met het product om te gaan. Nog betere kwaliteit en betrouwbaarheid voor het hele seizoen is meer een eis dan een wens. En zo kunnen we nog wel even doorgaan wat er moet gebeuren met product en vraaginvulling, maar toch denk ik dat het allerbelangrijkste is dat er structureel meer groenten gegeten moet worden in Europa.
Moet er een ‘berg marketing geld’ tegen aan gegooid worden? Kunnen we dit Europees bewerkstelligen? Of moet er een sterke krimp plaats vinden van tuinbouw? Maar als dit in Nederland gebeurt, wordt dit elders in Europa wel weer aangevuld ?!
Dan denk ik dat het toch beter is dat er meer consumptie plaats gaat vinden, maar ook een groter marktbereik wordt gerealiseerd (vb. .Rusland, China). Voor beiden hebben we mijns inziens de overheid en politiek nodig.
Dus de lobby vanuit de tuinbouw naar de (Nederlandse en Europese) overheden is van uitermate groot belang om de Trend weer positief te maken voor de gezondheid van de tuinbouw als ook de consumptiegroei en van de consumenten. En uiteraard geldt hierbij ook dat de sector zelf investeert in het belang van de consumptie. Het zou hierbij geen kwaad kunnen om dit ook op internationaal niveau te doen, zowel voor de spreiding van kosten als het gezamenlijk belang.

Zal dit aspect het belangrijkste onderdeel vormen van het McKinsey Plan?