Paprika van maat naar gewicht; en verder?

Paprika van maat naar gewicht; en verder?

Hoe nauwkeuriger en uniformer, des te beter en gemakkelijker voor kleinverpakkingen en de vraagontwikkeling vanuit de markt; dat moet de gedachte zijn geweest voor de overgang van maatsortering naar gewicht sortering bij de paprika in dit jaar. Geen koppelingen meer tussen maat en gewichtsortering.
Maar is de indeling juist geweest en wat zijn nu de werkelijke effecten voor de telers, in de afzet en de verpakkingen ?
De overgang naar de nieuwe sorteringen bij paprika is best wel een grote verandering en overigens min of meer wel in Nederland geaccepteerd (ondanks wat meer werk en kosten voor diverse bedrijven), maar …. niet in Belgie. Ook voor volgend jaar lijkt Belgie te kiezen voor de ‘oude maatsortering’. Toch wel vreemd als je bijna op dezelfde markten opereert. Of niet? Er blijken in de praktijk nog grote klanten te zijn die de maatsortering willen behouden. Sterker nog, bij een aantal Nederlandse verkooporganisaties is de maatsorteringvraag een deelmarkt geworden (hoezo geen koppeling meer tussen maat en sortering?).

En dan is er nog de constatering en problematiek dat de gewichtsortering 141-181 vanaf de zomerperiode een magere prijsvorming waardering heeft ten opzichte van de zwaardere gewichtsorteringen, met name bij groen. Terwijl in die betreffende sortering wel nog een fors percentage 85-95 is te vinden die in het verleden veel beter werd gewaardeerd (en in Belgie nog steeds) dan de maatsortering 75-85.
Wat hier mee te doen naar volgend jaar?
Zie bijgevoegde grafieken prijsvorming per sortering bij paprika groen

prijsvorming-paprika-2014
Het valt mij op dat tot dusverre in er geen echte goede evaluatie naar buiten plaats vindt van alle effecten door de overgang naar de standaard gewicht sortering. Alleen per Telervereniging gebeurt er wat en binnen de DPA wordt er over gesproken.
Waar doen we het allemaal voor? Worden telers nu (financieel) wijzer van deze manier van sorteren? Bedienen we de markt echt beter? Of helpen we alleen de organisaties die veel verpakkingen leveren aan de markt?
Iedereen zal erkennen dat de invoering van de gewichtsortering voor meer uniformiteit per collo heeft gezorgd. En dat de markt (lees klanten) een beter en eerlijkere sortering ontvangt. En aangezien de markt om veel verpakte paprika vraagt, zonder al te veel extra kosten, dit extra ondersteund wordt door een goed gestandaardiseerd gesorteerd product.
Maar toch …

prijsvorming-paprika-2015

Zou de volgende stap dan kunnen zijn om de paprika per stuk te gaan verkopen, zodat bijvoorbeeld met name een sortering als 141-181 wel heel interessant wordt ? Dit is misschien fantasie, maar een compleet beeld over de gevolgen naar de gewichtsortering is voor de telers en verkooporganisaties toch wel erg noodzakelijk om de juiste stappen en keuzes naar volgende jaren te maken en te zetten.