Resultaten prijsvorming 2014

Resultaten prijsvorming 2014

In een eerder artikel van mei dit jaar heb ik het aangedurfd een prognose te maken voor dit seizoen qua prijsvorming over het gehele seizoen. Helaas is de prognose inderdaad uitgekomen voor de productgroepen komkommers, tomaten en paprika door onder de nullijn te komen en te blijven zitten – zie onderstaande grafiek.

Maar dat het eindresultaat voor met name paprika en komkommers zo slecht zou zijn, was toch tegen de verwachting in. Ieder seizoen kent zijn eigen verhaal; dit jaar veel productie t/m juli dit jaar door het goede weer, de boycot van Rusland en een blijvende toenemende concurrentie in geheel Europa zijn belangrijke factoren geweest in de prijsvorming. Per product is er nog wel wat extra te melden.

Tomaten
Wonderwel wisten de tomaten, met name tros, zich goed te herstellen dit najaar. Een combinatie van snel dalende producties vanaf augustus, relatief weinig concurrentie, sterke daling van aanvoer na het stoppen van de ‘’belichte teelten’ en geen aanvoerpiek in de afloop (wel langer aangehouden) van de gangbare teelten zijn hierbij factoren die een rol hebben gespeeld in de goede prijsvorming in het najaar bij met name trostomaten. Toch mogen we wel spreken over een wondertje bij het prijsherstel van tomaten, waarbij overigens ook de kwaliteit en verkoop ook een goede constante hadden dit seizoen en met name in het najaar.

Komkommers
In 1 woord: dramatisch! Eerder heb ik over dit product al een column geschreven en de situatie is wat dat betreft niet gewijzigd. De markt is dit seizoen te lang verzadigd geweest met grote hoeveelheden. Als er niet meer wordt gegeten zal het areaal (lees productie) moeten dalen om de blijvers in de teelt weer kansen te geven voor een betere prijsvorming in de volgende jaren. Een verdere constante qua kwaliteit en betrouwbaarheid van de Hollandse komkommers is hierbij ook een extra aandachtspunt.

Paprika
Het seizoen is bij paprika als een nachtkaars uitgegaan. In de zomer leek er nog even een goede opleving te zijn met de prijsvorming. Maar in combinatie met de ingang van het Rusland boycot rond week 32, relatief weinig export naar de VS, en later ook de overgang naar Spaanse paprika rond week 37, waarbij de supermarkten meedogenloos met hun leveranciers omgaan, hebben deze factoren gezorgd voor nog een slechter najaar dan andere jaren met de resultaten dien te gevolge.

Volgende jaren
We hebben in het algemeen meer en langer klantenbinding in het seizoen nodig als we het hele seizoen willen en moeten benutten. Kwaliteit mag niet ter discussie staan en aanpassingen in het areaal (producties) zullen leidend zijn voor een goede afzet.
Er zijn weinig reserves meer over, dus 2015 moet absoluut beter zijn, maar daar durf ik nu nog geen prognose over te maken.

In onderstaande grafiek * is de trend te zien op basis van de index de gemiddelde prijsvorming van 2007 t/m 2013 (is gemiddeld 0%), waarbij ik in mei 2014 een voorzichtige prognose heb gedaan voor komkommers, tomaten (los en tros bij elkaar) en paprika (rood/groen/geel) over de gangbare teelten. Hiernaast staan de uitkomsten vermeld van de werkelijke resultaten.

geindexeerde-prijsvorming