Komkommer alarmfase prijsvorming

Komkommer alarmfase prijsvorming

Een poosje slechte prijzen kan, iets langer kan ook …
Maar 5 maanden achter elkaar …?

Er zit geen enkele beweging in de prijzen van komkommers in dit seizoen tot dusverre. Teveel productie? En Veel meer concurrentie dan andere jaren? Veel meer productie in geheel Europa?
Het valt mij op dat er nog relatief weinig alarmsignalen zijn opgegaan in de pers over de afzet van komkommers. Tuurlijk, verleden jaar en ook wel het jaar daarvoor was redelijk goed te noemen qua prijsvorming, maar dit was eigenlijk een goedmaker ten opzichte van de slechte jaren daarvoor en de productie was in geheel Europa veel gematigder …

productie-ontwikkeling-komkommer

Komkommertelers die hebben durven investeren in de afgelopen jaren, dreigen nu als eerste om te vallen door de voortdurende slechte prijsvorming dit jaar (zie bijlage*). Een slechte zaak voor de innovatie en modernisering bij komkommers, maar de economie doet kennelijk blijkbaar keihard zijn werk.
Er moet minder areaal komen, overigens niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa óf er moeten veel meer komkommers sneller worden geconsumeerd. Er worden dit jaar, bijna onafgebroken, relatief veel komkommers per m2 geproduceerd (zie bijlage indicatie productie), mede door het goede voorjaarweer en ook door de opgang van de hogedraadteelten, goed voor de kwaliteit, maar minder goed qua volumes ten opzichte van de vraag uit de markt.

De supermarkten (en consumenten) worden wel heel erg gewend en verwend aan de lage prijzen in de winkels voor komkommers. Als de prijzen enigszins omhoog dreigen te gaan, lijkt er wel een stop op te komen om verdere stijgingen te voorkomen en gebrek aan product is er toch nauwelijks … Mijn conclusie is vooralsnog dat de komkommermarkt geen enkele echte structurele (consumptie-) groei kent en dat derhalve alle meerproductie (in geheel Europa) ten opzichte van de vorige jaren leidt tot deze zeer lage prijsvorming. Een zeer verzadigde markt dus!

prijsvorming-komkommers-2014

Deze dreiging en geworden werkelijkheid bij komkommers geldt overigens niet alleen voor komkommers! Als producties stijgen en we toch minimaal gelijkblijvende prijsvorming willen realiseren ten opzichte van verleden jaren, zal er structureel meer en sneller geconsumeerd moeten worden of ons afzetgebied dient verder worden vergroot.
We (wij en Europa ?) zullen derhalve meer promotie van groenten nodig hebben voor een grotere consumptie. Als dit niet gebeurt, zal de komkommers een slecht voorbeeld zijn voor de andere groenten en ook in de prijscrisis terecht komen, als dit niet al ten dele aan het gebeuren is …