GreenMatch 10 jaar jong

GreenMatch 10 jaar jong

In 2005 begonnen. In een wat hectische tijd dat diverse telers opnieuw hun plek wilden hervinden in de diverse te kiezen afzetkanalen voor een goed of beter gevoel en een prima prijsvorming. En aan de andere kant verkooporganisaties/telerverenigingen die meer direct met (meer) telers wilden samenwerken. Dat was het startpunt van GreenMatch met als uitgangspunten; korte lijnen, optimale prijsvorming met een goede bediening van de marktvraag en klanten via de betreffende verkooporganisaties. In die 10 jaren leer je dan wel wat wel of niet mogelijk is. Hoe lastig het soms kan zijn om passende potjes en deksels te vinden. En dit dan ook soms nog goed te organiseren binnen of voor een Telervereniging of bij een verkooporganisatie in het algemeen. De ene Telervereniging is immers de andere niet.

Bij een juiste match horen ook de kennis van juiste cijfers en verdere gegevens. Niet alleen individueel. Veel meer zijn voor GreenMatch de vergelijkingen en afzettrends in de markt de corebusiness geworden, met regelmatig terugkerende vragen.
Hoe zijn de prijzen (verschillen) onderling tussen de verschillende organisaties en wat zijn de ontwikkelingen in de afzet, producties en opbrengsten? Graag bij een collectief willen blijven horen of toch individuele ontplooiing? Wat zijn de gevolgen en effecten van de belichting op het aanvoeren over het hele jaar? Is het handig om later of vroeger te planten? Hoe is de prijsvorming ten opzichte van de afgelopen jaren geweest, niet alleen ten opzichte van verleden jaar en hoe verhoudt de prijsvorming tussen de verschillende sorteringen? Middel of Grof bij Trostomaten? Daghandel of contracten ?

Jaarlijks verwerkt GreenMatch een grote berg cijfers, om deze vervolgens goed te ordenen, met name via GVS; het onafhankelijke objectieve systeem voor Vergelijkingen en Trends in de markt op inzichtelijke wijze. Het systeem is zodanig uitgebreid in de loop van die 10 jaren, dat dit fulltime aandacht eist voor de verwerking van de gegevens en onderhoud; en met daarnaast ook de jaarlijkse externe toetsing.
GreenMatch is en wil de betrouwbare vraagbaak en adviseur zijn voor de goede juiste matching van gegevens, info en aanbod-vraagkwesties.

GreenMatch wil deze functie uiteraard ook in de komende jaren goed blijven vervullen. Om dit te kunnen doen, zou GreenMatch een partner willen vinden om het bureau verder uit te bouwen voor een verdere ontplooiing van activiteiten met alle reeds opgedane kennis en ervaringen in en voor de gehele groente&fruit sector.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 16.18.01

GreenMatch is 10 jaar jong,
‘10 jaar wijzer’ en bereid voor de volgende sprong.