Paprika gewicht gesorteerd helemaal ingeburgerd?

Paprika gewicht gesorteerd helemaal ingeburgerd?

In 2015 is bij de paprika gestart met gewicht gesorteerde paprika in plaats van doorsnee gemeten sorteringen. Bij de start waren er (natuurlijk) twijfels. Was dit nu wel zo’n goede zaak of was dit allemaal bedoeld om het de verpakking/mix verpakkingen makkelijker te maken om overwicht te voorkomen, zonder dat de telers daar wijzer van zouden worden?
De introductie was toentertijd bepaald niet zonder schoonheidsfoutjes en veel klanten wisten amper voor het seizoen dat de sorteringen totaal anders zou worden bij de Hollandse paprika …
Maar hoe dan ook, we gaan nu het vierde jaar van gewicht gesorteerd in en we weten niet anders meer. Bij de sorteringen 141-181 en 181-221 wordt gretig gebruik gemaakt van de ‘subsorteringen 20 gram gesorteerd, om maar nog nauwkeuriger de uniformiteit en verpakkingen ten dienste te staan voor de klanten. Het aandeel poolfust loopt steeds verder op ten opzichte van dozen. Ik hoor eigenlijk nauwelijks klagen meer over de gewicht sorteringen op een uitzondering na, waar het niet mogelijk is of niet is geïnvesteerd om naast de standaard sorteringen om ook 20 gram sorteringen te kunnen maken.
Overigens leveren onze zuiderburen nog wel steeds standaard maat gesorteerde paprika voor de klok en alleen op deelmarkt- of bestel basis bij voorverkoop kan gewicht gesorteerd worden geleverd. Hoe lang zal dit nog zo blijven? Spanje levert alles wat gevraagd wordt.
Kan je nu zeggen dat gewicht gesorteerd een succes is? Dit is natuurlijk moeilijk te meten, maar wat als we het niet gedaan hadden? Met alle grove rassen die er de laatste jaren gekomen zijn, denk ik dat het bijzonder verstandig is geweest om op gewicht te sorteren; daarnaast is het probleem van overwicht verlies bij verpakte paprika tot op zekere hoogte beperkter geworden, mede door de machinale verbeteringen bij de verpakkingen. De uniformiteit van de Hollandse paprika wordt gewaardeerd. Maar duidelijker is ook dat bijvoorbeeld de sortering 261-300 niet het meest populair is door de steeds grotere producties van deze maat en het aantal stuks per doos. Vroeger kon je die allemaal nog in de sortering 95-op verpakken ……… en ook Amerika heeft meer voorkeur voor de sorteringen 221-261 dan voor de sortering 261-300.
Maar alles bij elkaar genomen, is de stap naar gewicht gesorteerd een goede zaak geweest. Want simpelweg, terug naar maat gesorteerd zou averechts op de markt werken en ondenkbaar zijn. En dit is slechts 1 van de aspecten om de markt beter te bedienen en te behouden, want de eisen en wensen in de markt en per klant gaan immers steeds verder ….

GreenMatch