Outlook 2019

Outlook 2019

Bij beursgenoteerde bedrijven wordt de waardering niet alleen op de resultaten van omzet en winst beoordeeld, maar veelal ook en steeds meer op de ‘outlook’ of ter wel hoe zit het met de orderportefeuille en perspectief in de sector in het komende jaar.
Je zou soms willen dat voor de tuinbouw er ook een vorm van outlook is voor de komende jaren zodat we beter weten waar we aan toe zijn …
Een redelijke zekerheid dat nagenoeg alle productie wel verkocht zal worden, dat wel in ieder geval doorgaans, nemen we maar even gemakshalve aan. Overigens bij de tomaten was er afgelopen jaar wel een zeer kritische periode, maar doorgaans … Toch is het alles kunnen verkopen nog geen garantie voor een goede prijsvorming ….
Onzekere punten van het weer, de concurrentie vanuit Zuid-Europa en de wijze van Brexit zijn onzekere factoren. We weten wel wat onze productie ongeveer gaat worden. Via de verkooporganisaties worden elk seizoen de nodige voorbereidingen getroffen om zoveel mogelijk (DC’s van) retail, groothandel en foodservice in geheel Europa en verder te bereiken, waarbij in meerdere mate programma’s gemaakt worden voor de logistiek en te verwachten hoeveelheden, maar de prijs …?
Natuurlijk zijn er wat lijnen, waarbij met vaste prijzen wordt gewerkt, maar het grote merendeel bestaat uit programma’s met weekhandel en ook nog steeds gewoon dagprijzen. De mix van contracten, weekprijzen en daghandel vormen de uiteindelijke te betalen prijzen aan productiezijde.
Voor de productiezijde des belangrijker dus welke mix van klanten koopt en gaat kopen om een goede bezetting te bereiken op het aanbod voor een te garanderen zekerheid dat er het gehele seizoen wordt gekocht, maar de prijs ….?
Natuurlijk hebben we gelukkig nog de statistieken en gegevens (prestaties) uit het verleden om hiervan de trends voorzichtig door te trekken naar dit seizoen en de komende jaren. Maar we moeten ook rekening houden met areaalwijzigingen, teeltontwikkelingen (v.b. belichting en hogedraad) en marktontwikkelingen (v.b. Brexit en consumptieveranderingen). Dus wat staat ons te wachten?
Wederom kom ik dan tot de conclusie dat het allereerst belangrijk is dat vanuit productiezijde alleen leveringen van excellent product met bijbehorende eisen en wensen over het gehele seizoen of jaar de voorkeur krijgen boven minder kwalitatief product, zowel op het gebied van uiterlijk, smaak als ook op basis van verantwoorde milieuvoorwaarden. Als die voorkeur bereikt blijft worden met zo mogelijk ook wat goede promotie, vertaalt dat zich ook op termijn tot een maximale prijsvorming ten opzichte van de concurrentie met minder goed product. Dit overigens wel alleen bij die klanten die dit waarderen en nodig hebben. Dus die klanten zullen we vooral in onze mix moeten hebben !

GreenMatch