Dag 2015, Welkom 2016

Dag 2015, Welkom 2016

Ondanks alle reeds gepubliceerde resultaten en commentaren over 2015 voel ik mij toch ook verplicht om terug te kijken op 2015 en voor uit te blikken naar 2016. Was 2015 echt een goed jaar?

2015 was in ieder geval aanzienlijk beter dan 2014 in het algemeen. Maar alleen terugkijken naar het (een) verleden jaar is wel erg mager. Als 2015 vergeleken wordt met het meerjarig gemiddelde, zijn de resultaten helemaal niet zo bijzonder. Op de indexschaal met het redelijke goede jaar 2008 als 0 punt (is 100 %) komen we hier niet echt boven uit. Zie onderstaande index grafiek.

prijsvorming-glasgroente

Alleen de komkommers steken er met kop en schouder boven uit, maar de overige producten blijven voor het merendeel steken op rond de 100 % (of 0 lijn). De paprika heeft al jaren de goede jaren 2007 en 2008 niet meer bereikt en ook nu ligt het gemiddelde van de paprika nog onder de 0 lijn, met uitzondering van de gele paprika.

Dus hoe goed was 2015? In ieder geval is er weer wat ruimte om meer technische vervangingen te doen dan ‘normaal’ of te weinig in de afgelopen jaren. Er is weer wat meer financiële armslag. Maar om nu te gaan juichen?

De oorzaken van de prijsvorming 2015, met in het bijzonder de goede najaarsprijzen, zullen wel redelijk bekend zijn. Hierbij valt extra aan te tekenen dat bij de trostomaten vanaf augustus de opgaande trend zich steeds sterker aftekent door de invloed van de productiepatroon bij de belichte teelten (en minder gangbare teelt); dit naast de invloed van het warme zomerweer in Europa in 2015.
De verschuiving van producties bij de tomaten is dus structureel te noemen, wat niet bij de andere producten gezegd kan worden. Maar als de zomers steeds zo warm blijven of nog warmer als 2015 in Europa, zal het najaar wel steeds belangrijker worden qua prijsvorming in de komende decennia bij alle glasproducten.
En wat ook niet geheel onbelangrijk is, is de koers van de Euro. Ten opzichte van Engeland en in het bijzonder ook Amerika is de lage koers gunstig voor de vraag uit deze bestemmingen. Als in 2016 de valutaverhoudingen aan houden, is dit dus positief voor de export naar voornoemde landen bij met name een product als paprika. Dit houdt het aanbod relatief schaars in Europa en houdt het prijspeil dan op niveau.

De zo gewenste toename van consumptie van verse groenten in verband met gezondheid, is uiteraard ook gunstig voor de afzet. Dit kan niet genoeg gepromoot worden …..
Ik heb in 2015 relatief weinig gemopper gehoord uit de handel over kwaliteit. Dat is een goed teken. Natuurlijk was de handel snel in 2015 en hoe sneller de roulatie, des te minder kwaliteitsproblemen …. Toch durf ik te stellen dat er goed en beter op de kwaliteit gelet wordt aan teeltzijde en dat dit dus de betrouwbaarheid en ook het imago van het leverancierschap aanzienlijk verbetert. Vasthouden dus!

Laten we positief 2016 ingaan, wetende dat:
• de energiekosten een stuk lager zijn,
• dat het bij de Spanjaarden ook niet vanzelf gaat,
• dat het steeds warmer wordt op deze aardbol,
• dat we een gunstige valutakoers hebben en een relatief lage rente,
• dat we een goede kwalitatieve betrouwbare leverancier zijn van verse groenten,
• dat de consumptie van vers zal toenemen,
• dat China mogelijkheden gaat geven …..
• dat …. ??

Al deze ‘weetjes’ lijken gegarandeerd een goed 2016 te geven en zal dit leiden tot een index boven de 100. Maar garanties zijn natuurlijk niet te vergeven en dan zouden ook de goede wensen naar elkaar voor het komend jaar niet meer van belang zijn.

Daarom hierbij wél het allerbeste gewenst voor het nieuwe jaar naar alle betrokkenen in de productie en afzet van verse groenten en dat de ‘weetjes’, maar ook de nog ‘niet bekende weetjes voor komend jaar’ werkelijk mogen leiden tot een mooie stijgende index ten opzichte van de vorige 7 jaren!